YURTSEVER HALKIMIZA VE KURDİSTAN GENÇLİĞİNE

ŞEHİTLER ÇİZGİSİ ZAFER ÇİZGİSİNİ KESİNLEŞTİRMİŞTİR

Özgürlük hareketi ve halk olarak, yaratılan bütün yaşam değerlerimizi, borçlu olduğumuz şehitler çizgisi, mayıs ayında zirveleşerek, direnişin tüm insanlığa değerlerin yaratıcısı olduğunu ve zafer çizgisini kesinleştirdiğini bugün ulaşılan halk gerçekliğiyle ispatlamıştır.

Şehitler ayını başta Önderliğimizin “benim gizli ruhumdur” diye tanımladığı büyük Devrimci Haki Karer yoldaş, 1982 yılında ihanet sonucu şehit düşen Mehmet Karasungur ve İbrahim Bilgin yoldaş, Kürdistanda devrimin sesi ve Kürt kadının direniş çizgisinin sembolü haline gelen Hozan Mizgin yoldaş ve Amed zindanında sömürgeci faşist düşmana karşı direniş ateşini bedenlerinde yükselten Ferhat Kurtay, Necmi öner, Eşref Anyık, Mahmut Zengin yoldaşlar şahsında tüm Kürdistan şehitlerini saygı ve minnetle anıyor, onlardan miras aldığımız direniş ruhunu devrimle buluşturacağımızın sözünü yineliyoruz.

ŞEHİT CENAZELERİ VE MEZARLA SALDIRI SOYKIRIMCI TC’NİN ACİZLİĞİDİR

Faşist ruhlu AKP hükümeti, soykırımcı ve talancı karakterinin gereği olarak bütün insanı değerleri ayaklar altına alıp, şehitliklere saldırmaktadır. Özelde Kürdistan olmak üzere Ortadoğu ve tüm dünya halklarında onurlu yaşamın yaratıcısı ve savunucusu haline gelen şehitlerimize saldırı, aynı zamanda Kürt halkının onuruna saldırıdır. Tükenmişliğin eşiğine getirilmiş bir halk gerçekliğinde, Kürt ve Kürdistan’ın adının dahi anılamadığı bir zamanda direniş ve fedai ruhla, direniş geleneğini devralan onurlu ve özgür yaşam yolunda yürüyen bir halk gerçekliği yaratılmıştır. Bu gerçeğin bilincinde olan faşist soykırımcı TC devleti,  yaratılan bu gerçekliğe duyduğu büyük öfke ve intikam duygusunun sonucu olarak acizliğini ve zavallılığını bütün dünyaya gösterircesine şehit cenazelerine ve mezarlıklarına vahşice saldırmaktadır.

GENÇLİK SALDIRILARI HESAPSIZ BIRAKMAYACAKTIR

PKK’nin yarattığı halk direnişçiliği ve özgürlük gerillasının mücadelesi karşısında sonuç alamayan faşist tc devletinin bu saldırıları kendi tükenmişliğinin açık bir göstergesidir. Faşist düşman TC devleti, bunu hiç bir zaman unutmamalıdır ki, PKK’nin yarattığı direnişçi halk ruhu ve onun öncüsü devrimci ve yurtsever gençlik bu saldırıları hesapsız bırakmayacaktır. Komalên Ciwan olarak, tüm yurtsever halkımızı ve devrimci gençliği değerlerimize karşı yapılmış bu saldırıları karşılıksız bırakmayıp, en güçlü şekilde sahiplenerek eylemlerle cevap olunmalıdır.

ŞEHİTLER GERÇEĞİNDEN ALDIĞIMIZ DİRENİŞÇİ GENÇLİK RUHU İLE ZAFERE

Özgürlük hareketinin ve kürt halkının her nerede olursa olsun tüm kazanımlarına karşı topyekün saldırı konseptini yürüten faşist tc devleti başure kurdistanda kirli ittifaklar ve işbirlikçi yapılarla yürüttüğü işgal hareketini yaygınlaştırmaktadır. Başûrê Kurdistanda Zînî Wertê de yürütülen işgal faaliyetleri bir  işbirlikçi kontra faaliyeti olarak devam etmektedir. Yürütülen bu işgal faaliyetleri karşısında yurtsever Başûr halkı bu işbirlikçi saldırı karşısında cevapsız kalmayıp, sahiplenici eylemleriyle tutum ve tavrını göstermiştir. Yine Başûre Kurdıstan da bu işgal faaliyeti karşısında yurtsever gençlik işgalci  ve ihanetçilere karşı direnişçi gençlik ruhunu ortaya koyarak eylemselliklerle karşılık vermiştir. Başûre Kurdistanda ki bu gençlik eylemini selamlıyoruz ve başta devrimci yurtsever gençlik olmak üzere tüm direnişçi yurtsever halkımızı bu eylemi güçlü sahiplenerek faşizmin ve soykırımın hüküm sürmeye çalıştığı her yerde şehitler gerçeğinden aldığımız direnişçi gençlik ruhuyla faşizmi bitirip, mücadeleyi zafere taşımaya çağırıyoruz.

17.05.2020
Komalên Ciwan Koordinasyonu