Sereke Pîrtukxaneya Serokatî

Pîrtukxaneya Serokatî

Şaristanîya Kapîtalist (Pirtuka Duyemin )

https://www.komalenciwan.com/wp-content/uploads/2018/05/TR-kitap_Kapitalist-Moderniteye-Karsi.pdf

Şaristanî (Pirtuka Yekemîn )

https://www.komalenciwan.com/wp-content/uploads/2018/05/TR-kitap_Kapitalist-Moderniteye-Karsi.pdf

Civaka Koledar û Pêşveçûnên Şaristanî

https://www.komalenciwan.com/wp-content/uploads/2018/05/civaka-koledar-c3bb-pc3aac59fvec3a7c3bbnc3aan-c59faristanc3ae-1.pdf

Çawa Bijîn

https://www.komalenciwan.com/wp-content/uploads/2018/05/c3a7awa-bijc3aen.pdf